Czynności notarialne Walo&Sosno

czynności notarialne

Czynności, które wykonamy dla Ciebie w Kancelarii Notarialnej Walo&Sosno

Sprawie, którą nam zlecisz, poświecimy całą uwagę.
Tutaj zyskasz pomoc we wszystkich czynnościach notarialnych.
Zaopiekujemy się Twoją sprawą jak naszą własną.

Dla osób prywatnych

Nieruchomości

 • Umowa sprzedaży
 • Umowa darowizny
 • Umowa zamiany
 • Umowa przedwstępna
 • Umowa i dożywocia
 • Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Zabezpieczenia kredytów i pożyczek

 • Akt ustanowienia hipoteki
 • Akt poddania się egzekucji
 • Oświadczenie o zrzeczeniu się hipoteki
 • Czynności związane z wekslami

Dziedziczenie

 • Umowa działu spadku
 • Akt poświadczenia dziedziczenia
 • Oświadczenie o przejęciu lub odrzuceniu spadku
 • Testament

Rynek pierwotny

 • Umowa deweloperska
 • Umowa ustanowienia odrębnej własności
 • Umowa sprzedaży garażu/udziału w garażu

Inne

 • Umowa majątkowa małżeńska
 • Poświadczenia podpisów
 • Pełnomocnictwo notarialne
 • Służebność
 • Umowa rozdzielności majątkowej
 • Umowa podziału majątku wspólnego
 • Umowa zniesienia współwłasności

Dla biznesu

Czynności korporacyjne i akty notarialne dotyczące spółek

 • Akt ustanowienia fundacji
 • Zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy
 • Oświadczenie o przystąpieniu do spółki
 • Oświadczenie o objęciu udziałów
 • Prowadzenie rejestru prostej spółki akcyjnej

Umowy spółek oraz czynności dotyczące przeniesienia praw uczestnictwa w spółkach

 • Umowa spółki
 • Umowa sprzedaży udziałów, akcji, praw i obowiązków
 • Umowa darowizny udziałów, akcji, praw i obowiązków

Jak pracujemy

Kancelaria Notarialna

Walo&Sosno – dobra kancelaria notarialna z Krakowa

Co zyskasz korzystając z kancelarii notarialnej?
Dlaczego do przeprowadzenia czynności notarialnej potrzebujesz notariusza?
Jak notariusz zatroszczy się o Ciebie?


1

Notariusz to osoba zaufania publicznego

posiadamy potwierdzone kwalifikacje zawodowe, a także moralne i etyczne.

2

Tworzymy dokumenty urzędowe

każda czynność nabiera automatycznie mocy prawnej.

3

Zapewniamy bezpieczeństwo

dbając o prawa i interesy wszystkich stron, zaangażowanych w proces.

4

Łatwo zrozumiesz co mówimy

wyjaśnimy zrozumiale każdą Twoją 
wątpliwość.

5

Nie tylko po polsku

W razie konieczności udzielimy informacji w języku angielskim, a czynności mogą być przeprowadzone w języku obcym przy obecności tłumacza przysięgłego.

6

Tajemnica

obejmuje wszystkie okoliczności prowadzonej sprawy.

Przed wizytą u notariusza

Jak się przygotować do czynności notarialnych?

Notariusz Walo&Sosno. Tu panuje dobra atmosfera.

Potwierdzenie tożsamości

Na wizytę w kancelarii notarialnej zabierz jeden z dokumentów potwierdzających twoją tożsamość: dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu. Upewnij się, że nie upłynął termin ich ważności, a wszystkie dane są prawidłowe i aktualne (nazwisko, adres zamieszkania).

W przypadku firmy potrzebne są dokumenty, takie jak np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane uczestników czynności notarialnych

 • imiona,
 • nazwisko lub nazwiska,
 • imiona rodziców,
 • typ, seria i numer dokumentów tożsamości, daty upływu ważności,
 • PESEL,
 • stan cywilny,
 • adres zamieszkania.

Dodatkowe dane, niezbędne dla czynności firmowych

 • NIP,
 • pełna nazwa firmy,
 • numer KRS,
 • REGON,
 • adres siedziby,
 • umowa spółki lub statut,
 • uchwała wyrażająca zgodę na dokonanie czynności gdy jest wymagana przez umowę spółki

Napisz do nas

Formularz kontaktowy Notariusz Kraków