Czynności notarialne - umowy spółki Walo&Sosno

czynności notarialne

Czynności Notarialne umowy spółki

W kancelarii Walo&Sosno sprawnie i wygodnie załatwisz sprawy notarialne Twojej spółki.

rodzaje czynności

Umowa spółki

To dokument określający warunki, na jakich współpracują osoby tworzące spółkę. Zawiera szczegółowe informacje na temat funkcjonowania spółki. Forma aktu notarialnego jest obowiązkowa w przypadku niektórych rodzajów powoływanych spółek, np. spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Co zawiera akt umowa spółki:

 

 • firmę i siedzibę spółki
 • przedmiot działalności spółki,
 • wkłady lub udziały w spółce, przypadające każdemu wspólnikowi,
 • podział zysków i strat pomiędzy wspólnikami, zakres odpowiedzialności wspólników,
 • kapitał zakładowy, w przypadku spółek kapitałowych,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

 

 

Warto pamiętać
Sporządzenie umowy spółki w kancelarii notarialnej gwarantuje bezpieczeństwo prawne i zabezpiecza interesy spółki i wszystkich jej założycieli.

Umowa darowizny udziałów, akcji, praw i obowiązków

Dotyczy przekazania nieodpłatnie udziałów, akcji, praw lub obowiązków w spółce w drodze darowizny. Odbiorcami darowizny mogą być dowolne osoby, w tym: potomkowie, partner życiowy, osoby bliskie. Darowiznę udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) należy zgłosić do rejestru przedsiębiorców. Pozwoli to na odnotowanie zmiany właścicielskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Co zawiera umowa darowizny udziałów, akcji, praw i obowiązków:

 • określenie darczyńcy i nabywcy – imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsce zamieszkania,
 • co jest przedmiotem darowizny,
 • określenie wartości przedmiotu darowizny.

Warto pamiętać
Osoby obdarowywane mogą być zobowiązane do zapłacenia podatku od spadków i darowizn, o czym zostaniecie poinformowani przez notariusza.

Umowa sprzedaży udziałów, akcji, praw i obowiązków

Określa zasady, na jakich odbywać się będzie zbycie określonej części udziałów, akcji lub praw i obowiązków pomiędzy wspólnikami danej spółki. Jej celem może być przeprowadzenie zmiany właścicielskiej w spółce.

Co zawiera umowa sprzedaży udziałów, akcji, praw i obowiązków:

 • określa kto jest sprzedającą i nabywającym,
 • przedmiot umowy – udziały, akcje czy prawa,
 • cena zakupu,
 • warunki płatności.

Warto pamietać
Umowa to ważny dokument w funkcjonowaniu spółki. Rzetelne jej przygotowanie, z pomocą notariusza, zapewnia bezpieczeństwo późniejszej transakcji.

Potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty przekazać do kancelarii?

Jeśli zbierzesz dokumenty wcześniej, cała czynność przebiegnie sprawniej.
Zobacz, jakie dokumenty są Ci potrzebne.

Umowa spółki

 • dokumenty potwierdzające tożsamość wszystkich stron, uczestniczących w czynności, w tym założycieli spółki,
 • pełnomocnictwo notarialne – na wypadek występowania w czyimś imieniu,
 • informację dotyczące firmy spółki, siedziby, kodów PKD planowanej działalności, dane osób powoływanych do zarządu spółki, wysokość kapitału zakładowego oraz struktura udziałowa.

Umowa darowizny udziałów, akcji, praw i obowiązków

 • statut spółki lub umowa spółki,
 • wypis z aktualnego rejestr udziałowców lub akcjonariuszy spółki,
 • dokumenty potwierdzające tożsamość wszystkich stron uczestniczących w czynności,
 • dokumenty potwierdzające prawo reprezentowania jednej ze stron: pełnomocnictwo lub wyciąg z KRS,
 • liczba zbywanych udziałów/akcji,
 • wartość udziałów.

Umowa sprzedaży udziałów, akcji, praw i obowiązków

 • statut spółki lub umowa spółki,
 • wypis z aktualnego rejestru udziałowców lub akcjonariuszy spółki,
 • dokumenty potwierdzające tożsamość wszystkich stron, uczestniczących w czynności,
 • dokumenty potwierdzające prawo reprezentowania jednej ze stron: pełnomocnictwo lub wyciąg z KRS,
 • liczba zbywanych udziałów/akcji,
 • cena sprzedaży.

Przeprowadzenie czynności może wymagać dodatkowych dokumentów.

Napisz do nas lub zadzwoń.
Podpowiemy, które dokumenty zebrać.

Potwierdzenie tożsamości

Podczas wizyty w kancelarii notarialnej konieczne jest formalne potwierdzenie tożsamości. Pamiętaj, by zabrać ze sobą jeden z dokumentów, potwierdzających Twoją tożsamość: dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu.

Upewnij się, że nie upłynął termin ważności dokumentu tożsamości, a wszystkie dane są prawidłowe i aktualne (nazwisko, adres zamieszkania).


W przypadku firmy, potrzebne sa dokumenty takie jak np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego a często także umowa Spółki.


Jeśli czynność notarialna będzie zawierana przez pełnomocnika, konieczne będzie przedłożenie pełnomocnictwa (wypisu).

Napisz do nas

Formularz kontaktowy Notariusz Kraków