Czynności notarialne - zabezpieczenia kredytów i pożyczek Walo&Sosno

czynności notarialne

Czynności Notarialne przy zabezpieczeniu kredytów i pożyczek.

W kancelarii WaloSosno dbamy o Twoje bezpieczeństwo dla prawidłowego zabezpieczenia kapitału.

rodzaje czynności

Akt ustanowienia hipoteki

Dokument zabezpiecza wierzytelność, przez obciążenie określonej nieruchomości hipoteką. Właściciel nieruchomości, zgadzając się na ustanowienie na niej hipoteki, gwarantuje wierzycielowi zabezpieczenie w przypadku nieuregulowania długu.

Co zawiera akt hipoteki:

 • dane stron (ustanawiającego hipotekę oraz wierzyciela hipotecznego),
 • opis nieruchomości, na której będzie ustanawiana hipoteka,
 • suma hipoteki zabezpieczającej wierzytelności,
 • opis wierzytelności, które hipoteka zabezpiecza.

Warto pamiętać
Hipoteka zawsze zostaje wpisana do księgi wieczystej danej nieruchomości. To zabezpieczenia interesy wierzyciela

Oświadczenie o zrzeczeniu się hipoteki

Dokument ten to formalne zrzeczenie się zabezpieczenia wierzytelności hipoteką na danej nieruchomości. Dokument jest sporządzany w formie podpisu notarialnie poświadczonego, a zatem przytogowywany jest przez stronę we własnym zakresie.

Co zawiera oświadczenie o zrzeczeniu się hipoteki:

 • dane podmiotu, będącego wierzycielem, na którego wpisana jest hipoteka – imię, nazwisko lub nazwa wraz z adresem,
 • dane nieruchomości – adres, numer księgi wieczystej z której hipoteka ma zostać wykreślona,
 • oświadczenie wierzyciela, który wyraźnie zrzeka sie roszczeń z tytułu hipoteki.

Warto pamiętać
Chętnie pomożemy przy przygotowaniu dokumentu o zrzeczeniu się hipoteki. Po skutecznym zrzeczeniu się hipoteki właściciel powinien złożyć wniosek od księgi wieczystej o wykreślenie tego prawa.

Akt poddania się egzekucji

Ten dokument potwierdza dobrowolną zgodę dłużnika na wszczęcie egzekucji, by zaspokoić roszczenia wierzyciela. Może być sporządzony przez notariusza tylko przy obecności dłużnika lub osoby, którą upoważnił.

Co zawiera akt poddania się egzekucji:

 • dane dłużnika: jak imię, nazwisko i adres, PESEL,
 • dane wierzyciela – imię, nazwisko lub dokładna nazwa wierzyciela, wraz z adresem,
 • tytuł na podstawie, którego oświadczenie jest składane,
 • oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji określające sumę pieniężną, co do której zapłaty zobowiązał się dłużnik lub określające rzeczy, co wydania których zobowiązał się dłużnik.

Warto pamietać
Tytuły egzekucyjne z art. 777 kodeksu postępowania cywilnego są różne, warto wcześniej skonsultować z notariuszem, który jest odpowiedni w Państwa przypadku.

Jak pracujemy

Komu pomagamy

W kancelarii notarialnej Walo&Sosno wykonujemy czynności zabezpieczenia kredytów i pożyczek dla osób prywatnych, firm i instytucji.

1

Osoby prywatne

Gdy chcesz zabezpieczyć kupno lokalu

2

Agenci nieruchomości

Jeśli pomagasz klientom w transakcjach sprzedaży lub zakupu lokalu

3

Deweloperzy

Odpowiadasz za sprzedaż lokalu z inowej inwestycji.

4

Firmy

Chcące kupić nieruchomość

5

Banki

Do zabezpieczenia interesów w związku z zakupem nowego lokalu przez klienta.

Potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty przekazać do kancelarii?

Jeśli zbierzesz dokumenty wcześniej, cała czynność przebiegnie sprawniej.
Zobacz, jakie dokumenty są Ci potrzebne.

Akt ustanowienia hipoteki

 • umowa pożyczki, kredytu lub inny tytuł prawny do ustanowienia hipoteki,
 • dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości, która objęta będzie hipoteką, w tym numer księgi wieczystej,
 • dokumenty, potwierdzające tożsamość wszystkich stron, uczestniczących w czynności.

Oświadczenie o zrzeczeniu się hipoteki

 • dokładne dane o hipotece,
 • numer księgi wieczystej, którą hipoteka obciąża,
 • dokumenty potwierdzające tożsamość wszystkich uczestników czynności.

Akt poddania się egzekucji

 • dokument w którego wynika wierzytelność, na podstawie którego będzie składane oświadczenie,
 • dokumenty potwierdzające tożsamość wszystkich uczestników czynności.

Przeprowadzenie czynności może wymagać dodatkowych dokumentów.

Nie lubisz formalności?
Dobrze trafiłeś/trafiłaś.

Napisz do nas lub zadzwoń.
Podpowiemy, które dokumenty masz zebrać i gdzie je zdobyć.

Potwierdzenie tożsamości

Podczas wizyty w kancelarii notarialnej konieczne jest formalne potwierdzenie tożsamości. Pamiętaj, by zabrać ze sobą jeden z dokumentów, potwierdzających Twoją tożsamość: dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu.

Upewnij się, że nie upłynął termin ważności dokumentu tożsamości, a wszystkie dane są prawidłowe i aktualne (nazwisko, adres zamieszkania).


W przypadku firmy, potrzebne sa dokumenty takie jak np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego a często także umowa Spółki.


Jeśli czynność notarialna będzie zawierana przez pełnomocnika, konieczne będzie przedłożenie pełnomocnictwa (wypisu).

Napisz do nas

Formularz kontaktowy Notariusz Kraków