Czynności notarialne
Zakup nieruchomości - Rynek pierwotny Walo&Sosno

czynności notarialne

Czynności Notarialne dla rynku pierwotnego

Kupujesz mieszkanie od dewelopera?
W kancelarii Walo&Sosno wygodnie i szybko przeprowadzisz czynności zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym.

rodzaje czynności

Umowa deweloperska

Ten typ umowy zawierasz bezpośrednio z deweloperem, który odpowiada za wybudowanie nieruchomości. W umowie są ujęte informacje na temat nieruchomości i warunków jej zakupu.

Co zawiera umowa deweloperska:

 • określenie przedmiotu umowy – rodzaj i charakter nieruchomości,
 • informację czy będzie przysługiwało ci prawo do korzystania z miejsca postojowego, piwnicy/komórki lokatorskiej,
 • harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • koszty budowy oraz sposób finansowania,
 • opis pozwolenia na budowę dla inwestycji,
 • cenę oraz harmonogram płatności,
 • zasady zabezpieczenia kolejnych wpłat przez bank prowadzący rachunek powierniczy,
 • zasady gwarancji udzielanej przez dewelopera,
 • prawa i obowiązki każdej ze stron, w tym kary umowne, prawa do odstąpienia od umowy.

Warto pamiętać
Dokładnie i szczegółowo zapoznaj się z umową deweloperską przed jej podpisaniem. Gdybyś miał jakiekolwiek pytania czy wątpliwości zadzwoń lub umów się na spotkanie z notariuszem a wyjaśnimy Ci wszystko.
 

Umowa przedwstępna

W niektórych sytuacjach możliwe jest też podpisanie umowy przedwstępnej z deweloperem. Zawierasz ją z deweloperem, formalizując zainteresowanie zakupem nieruchomości. Zabezpiecza obie strony przed wycofaniem jednej ze stron z transakcji.


Co zawiera umowa przedwstępna:

 • dane obu stron,
 • dokładny opis nieruchomości,
 • termin podpisania umowy ustanowienia własności,
 • ustaloną cenę nieruchomości wraz z formą płatności,
 • wysokość zaliczki, zadatku, kary umowne oraz prawa do odstąpienia od umowy.

Warto pamiętać
Umowa przedwstępna to nie umowa deweloperska mimo podobieństw, zawierane one są w różnych sytuacjach, z uwagi na szczególną ochronę nabywcy w polskim prawie nie zawsze jej zawarcie jest możliwe. Warto skonsultować z nami formę umowy przed zarezerwowaniem terminu.

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu

Jest to umowa na mocy której prawnie powstanie lokal (czyli odrębny od gruntu i budynku przedmiot własności) a właścicielem stanie się nabywca. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić zarówno od dewelopera jak i od spółdzielni.


Co zawiera umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu:

 • szczegółowe oznaczenie nieruchomości z której lokal jest wyodrębniany,
 • szczegółowe oznaczenie lokalu, który nabywasz (często taka umowa zawiera rzut Twojego lokalu),
 • informację o tym że budynek jest już oddany do użytkowania,
 • informację o przysługujących ci prawach z tytułu podziału do korzystania (balkony, miejsca postojowe, schowki itp.),
 • informację o przynależnościach do Twojego lokalu,
 • zgody i pełnomocnictwa, które udzielasz deweloperowi/zbywcy (np. zgody na budowę kolejnych etapów inwestycji),
 • informację o gwarancji którą udziela deweloper,
 • informację o sposobie zarządu nieruchomością wspólną.

Warto pamiętać:
Dopiero podpisując umowę ustanowienia odrębnej własności stajesz się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości.
Jeżeli jesteś kupującym i korzystasz z kredytu na zakup nieruchomości i chcesz by abyśmy w akcie notarialnym ustanowili hipotekę na zabezpieczenie zwrotu kredytu to powinieneś przedłożyć nam zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu oraz umowę kredytową (w szczególności interesują nas warunki uruchomienia kredytu i zabezpieczenia).

Jak pracujemy

Komu pomagamy

W kancelarii notarialnej Walo & Sosno wykonujemy czynności 
dla osób prywatnych, firm i instytucji.

 

1

Osoby prywatne

Gdy chcesz bezpiecznie kupić nowy lokal od spółdzielni lub dewelopera

2

Agenci nieruchomości

Jeśli pomagasz klientom w transakcjach sprzedaży lub zakupu nowych lokali

3

Deweloperzy

Odpowiadasz za sprzedaż lokali, wchodzących w skład nowej nwestycji.

4

Firmy

Chcące kupić nieruchomość

5

Banki

Zabezpiecz swoje interesy w związku z zakupem nowego lokalu przez klienta.

Potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty przekazać do kancelarii?

Jeśli zbierzesz dokumenty wcześniej, cała czynność przebiegnie sprawniej.
Zobacz, jakie dokumenty są Ci potrzebne.

Umowa deweloperska

 • dane z dowodu osobistego, adres zamieszkania, stany cywilny kupującego,
 • wydruk z rejestru przedsiębiorców dla dewelopera/spółdzielni,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • pozwolenie na budowę,
 • informacje o inwestycji, miejscach postojowych, lokalach i sposobie podziału do korzystania z nieruchomości wspólnej,
 • umowa o prowadzenie rachunku powierniczego,
 • informację o nabywanym lokalu, jego cena i harmonogram płatności.

Umowa przedwstępna

 • numer księgi wieczystej,
 • wydruk z rejestru przedsiębiorców dla dewelopera (często także umowa spółki),
 • dane z dowodu osobistego, adres zamieszkania, stany cywilny strony kupującej,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę i decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla inwestycji,
 • rzut lokalu.

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu​

 • dane z dowodu osobistego, adres zamieszkania, stany cywilny kupującego,
 • wydruk z rejestru przedsiębiorców dla dewelopera/spółdzielni,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • pozwolenie na budowę,
 • informacje o inwestycji, miejscach postojowych, lokalach i sposobie podziału do korzystania z nieruchomości wspólnej,
 • umowa o prowadzenie rachunku powierniczego,
 • informację o nabywanym lokalu, jego cena i harmonogram płatności.Ważne:
Gdy nabywasz lokal od dewelopera to większość dokumentów musi zgromadzić deweloper, daj nam znać a w Twoim imieniu skontaktujemy się ze stroną sprzedającą i przekażemy jej informację o wszystkich wymaganych przez nas dokumentach.
Jeżeli jesteś kupującym i korzystasz z kredytu na zakup nieruchomości i chcesz by abyśmy w akcie notarialnym ustanowili hipotekę na zabezpieczenie zwrotu kredytu to powinieneś przedłożyć nam zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu oraz umowę kredytową (w szczególności interesują nas warunki uruchomienia kredytu i zabezpieczenia).

Przeprowadzenie czynności może wymagać dodatkowych dokumentów.

Nie lubisz formalności?
Dobrze trafiłeś/trafiłaś.

Napisz do nas lub zadzwoń.
Podpowiemy, które dokumenty masz zebrać i gdzie je zdobyć.

Potwierdzenie tożsamości

Podczas wizyty w kancelarii notarialnej konieczne jest formalne potwierdzenie tożsamości. Pamiętaj, by zabrać ze sobą jeden z dokumentów, potwierdzających Twoją tożsamość: dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu.

Upewnij się, że nie upłynął termin ważności dokumentu tożsamości, a wszystkie dane są prawidłowe i aktualne (nazwisko, adres zamieszkania).


W przypadku firmy, potrzebne sa dokumenty takie jak np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego a często także umowa Spółki.


Jeśli czynność notarialna będzie zawierana przez pełnomocnika, konieczne będzie przedłożenie pełnomocnictwa (wypisu).

Napisz do nas

Formularz kontaktowy Notariusz Kraków